Kosten koopwoning

Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een woning koop?

Eenmalige kosten

Dit zijn de zogenaamde kosten koper. De kosten die te maken hebben met de eigendomsoverdracht van de woning:

  • Overdrachtsbelasting
  • Notariskosten
  • Kadasterkosten

Daarnaast heeft u kosten voor het krijgen van een hypotheek. Uw hypotheekadviseur kan u hierover meer informatie geven.

Jaarlijkse kosten

Onder woonlasten vallen naast de huur of hypotheek ook de heffingen die worden opgelegd door het waterschap en de gemeente. Het gaat om de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsheffing.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Jaarlijks wordt OZB geheven over alle onroerende zaken zoals woningen en winkelpanden. Als eigenaar wordt u aangeslagen voor OZB. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning.

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente taxeert daarvoor eens per jaar de WOZ-waarde van de woning. Onroerende-zaakbelasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt door de gemeente bepaald.

U kunt de WOZ waarde opvragen bij de verkopende makelaar.

Kies in onderstaande link uw gemeente om te zien wat de onroerendzaakbelasting is:

Rioolheffing

De rioolheffing dekt de kosten die de gemeente maakt voor de rioolvoorziening. De hoogte van deze heffingen zijn meestal afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Alleenstaanden betalen vaak minder. Rioolheffing bestaat vaak uit een deel voor gebruikers en een deel voor eigenaren. Het gebruikers deel betaalt een huurder ook.

Kies in onderstaande link uw gemeente om te zien wat de Rioolheffing zou zijn:

In de gemeente Landerd, Grave en Mill bestaat er geen rioolheffing.

Heffingen van het waterschap

Voor kosten van waterzuivering en waterkering (door bijvoorbeeld dijken) betaalt u heffingen aan het waterschap. De waterzuiveringsheffing en de ingezetenenheffing betaalt iedereen. De hoogte van de waterzuiveringsheffing is afhankelijk van het aantal personen in uw huishouden. De 'heffing gebouwd' is een heffing voor eigenaren van een koopwoning. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Kies in onderstaande link uw gemeente om te zien wat de waterschapsbelasting is: