Verhuurdersverklaring

Mooiland wil een kopie verhuurdersverklaring(en)/ koopovereenkomst van elke woning waar u de laatste drie jaren heeft gewoond. Ook van alle meeverhuizende personen (met uitzondering van meeverhuizende kinderen).

Dit kunt u opvragen bij uw (vorige) verhuurder(s) en de verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Koopwoning
Heeft u niet gehuurd maar was u eigenaar van een woning? Dan ontvangen wij van u hier een bewijs van.

Inwoning
Bent u zelf geen huurder of koper geweest? Noteer dan op de verhuurdersverklaring de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon waar u gewoond heeft.