Uittreksel historisch woonverleden

Mooiland heeft een kopie historisch uittreksel woonverleden van uw gemeente nodig. Hierop staan alle adressen waarop u in het verleden heeft gewoond.  U kunt een uittreksel woonverleden aanvragen bij uw gemeente (hier zijn kosten aan verbonden). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. Wij willen dit van alle meeverhuizende personen ontvangen (kinderen uitgezonderd).

Huurt u op dit moment een woning van Mooiland? 
Dan hoeft u ons geen gegevens aan te leveren over uw woonverleden zoals een verhuurdersverklaring en uittreksel van uw woonverleden. Verhuizen er mensen met u mee die geen huurder zijn van Mooiland? Dan willen wij van hen een uittreksel woonverleden.

Heeft u heeft gereageerd op een woning via www.entree.nu? Dan hebben we altijd het uittreksel van uw woonverleden nodig (Meeverhuizende kinderen uitgezonderd).