Privacy

PRIVACYVERKLARING van woningcorporatie Mooiland, gevestigd te Grave aan de Arnoud van Gelderweg 69 en te Ede aan de Galileilaan 40.

Mooiland biedt woningzoekenden en huurders via haar website www.mooiland.nl een betaalbare woning van passende kwaliteit. Om in aanmerking te komen voor een woning of om een woning te huren van Mooiland, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden verwerkt Mooiland persoonsgegevens?
Mooiland verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst alsmede de financiƫle afwikkeling daarvan, voor het innen van vorderingen, voor het onderhoud en de reparatie van uw woning, voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van een accountantscontrole, voor activiteiten van intern beheer en voor de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Verstrekt Mooiland persoonsgegevens aan derde partijen?
Mooiland verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo verstrekt Mooiland persoonsgegevens die nodig zijn voor onderhoud en reparatie aan uw woning en in situaties waarin Mooiland daartoe wettelijk wordt verplicht.

Op welke wijze beschermt Mooiland persoonsgegevens?
Uw gegevens worden door Mooiland op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Recht op inzage, correctie, afscherming en verbetering van persoonsgegevens
U kunt altijd uw gegevens opvragen bij Mooiland. Ook kunt u vragen om correctie, afscherming en verbetering van uw persoonsgegevens. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, laat Mooiland u weten of aan dit verzoek kan worden voldaan.

Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Mooiland kunt u sturen naar: privacymooilandnl.

Kan de privacyverklaring worden gewijzigd?
De privacyverklaring kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.