Wij geven thuis: van een C naar een B voor het huurdersoordeel

23 november 2017

Sinds vandaag is de Aedes benchmark 2017 beschikbaar. Met een gemiddelde score B voor zowel het huurdersoordeel, de bedrijfslasten, duurzaamheid als onderhoud & verbetering mogen we tevreden zijn. Het huurdersoordeel was vorig jaar namelijk nog een C!

De Aedes benchmark vergelijkt woningcorporaties op verschillende onderdelen. Voor alle onderdelen krijgen we een relatieve positie A, B of C. Daaruit blijkt of we het beter (A), even goed (B) of minder goed (C) doen dan andere corporaties. Op de verschillende onderdelen scoren we allemaal een gemiddelde score B.

Huurdersoordeel: score B 
Het oordeel van onze huurders is natuurlijk het belangrijkst. Dit jaar scoren we een B op het huurdersoordeel. In 2016 was dat nog een teleurstellende C-score. Het huurdersoordeel is samengesteld op basis van drie deelscores:

  • Nieuwe huurders: rapportcijfer 7,7 (in 2016 een 7,3)
  • Huurders met een reparatieverzoek: rapportcijfer 7,6 (in 2016 een 7,2)
  • Vertrokken huurders: rapportcijfer 7,2 (in 2016 een 6,6)

Sinds eind 2016 verbetert het huurdersoordeel. Dit komt omdat Mooiland volop investeert in verbeteringen van processen en in houding & gedrag van medewerkers. Doordat we actief reageren richting (on)tevreden huurders en leren van onze fouten, wordt onze dienstverlening elke dag iets beter. We zijn er natuurlijk nog niet, maar we zijn op de goede weg!

Bedrijfslasten: score B
In 2016 scoorden we een bovengemiddelde A op het onderdeel bedrijfslasten. In 2017 is dit een gemiddelde score B. De gemiddelde beïnvloedbare netto bedrijfslasten per verhuureenheid (vhe) zijn met €17 per vhe gedaald tot €777. Omdat het gemiddelde in de sector is verbeterd met €63 naar €790 per vhe, scoren we een B in plaats van een A.

Duurzaamheid: score B

Met een score van 1,61 (loopt van 1,4-1,8) voor de Energie-Index heeft ons bezit een gemiddeld energielabel C. Dit is iets beter dan het gemiddelde van 1,73 in de sector. De CO2-uitstoot warmtevraag per m2 is wel hoger dan gemiddeld. Dit komt waarschijnlijk omdat wij grotere woningen in ons bezit hebben ten opzichte van andere corporaties.

Onderhoud & verbetering: score B
De kosten voor onderhoud en woningverbetering zijn dit jaar gestegen van €1481 naar €1809. Oftewel, we besteden meer geld aan onderhoud van onze woningen.

Met deze mooie gemiddelde B-scores, kunnen we zeggen dat we in 2017 op veel vlakken thuis hebben gegeven. We willen natuurlijk minimaal in het middenveld blijven en bij voorkeur nog verder verbeteren op de verschillende onderdelen. Daar doen we ook in 2018 ons uiterste best voor!

De Aedes benchmark is te vinden via deze link.

Terug naar overzicht