Een koopwoning voor u

Heeft u een woning gevonden die aan uw wensen voldoet? Neem dan contact op met de externe makelaar die de woning voor Mooiland verkoopt. Deze vindt u via Funda. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de afdeling Aan- en Verkoop van Mooiland via 088 450 12 34 .

De woning bezichtigen

Via de makelaar kunt u een afspraak maken om de woning te bezichtigen. Vaak weet u bij binnenkomst al of de woning bevalt. Heeft u interesse om de woning te kopen? Laat de makelaar dan weten dat u de aankoop wilt bespreken.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt opgesteld door de makelaar. U krijgt een kopie van de koopovereenkomst en kopieën van alle relevante stukken (bij appartementen bijvoorbeeld kopie splitsingsakte en VVE-stukken) thuisgestuurd. Vervolgens nodigt de makelaar u uit om de originele koopovereenkomst te tekenen. De makelaar licht de overeenkomst mondeling toe. U krijgt een kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst mee. Deze kunt u gebruiken voor het aanvragen van de financiering.

Bedenktijd

Stel dat u toch van de overeenkomst wilt afzien, dan hebt u daar drie dagen de tijd voor vanaf de dag van de volledige ondertekening van de koopovereenkomst. U moet dit binnen deze termijn aan de makelaar doorgeven. Na deze termijn blijven uiteraard de opgenomen ontbindende voorwaarden van kracht.

Aankoop voormalige huurwoning

Als u een voormalige huurwoning van Mooiland koopt, worden in de koopovereenkomst een aantal extra artikelen opgenomen. Bijvoorbeeld: de verkoper kan u niet wijzen op kleine gebreken die u wel weet als u in een woning woonde en de feitelijke erfafscheiding is niet altijd de kadastrale erfafscheiding. Dit omdat een voormalig huurder de paaltjes verzet kan hebben. Mooiland is voor deze zaken niet verantwoordelijk.

Notaris

De koper kiest normaal gesproken de notaris, maar bij de koop van een voormalige huurwoning kiest de woningcorporatie de notaris. Bij de start van een verkoopproject selecteert Mooiland, voor de juridische kant van de verkoop, een notariskantoor. Zij bewaken of alle aktes de juiste afstemming hebben. Bij dit notariskantoor worden alle stukken en volmachten gedeponeerd.

Oplevering

Als de ontbindende voorwaarden verstreken zijn en de bankgarantie gesteld is, zet de notaris de eigendomsoverdracht in gang. Als de uitnodiging voor de overdracht bij Mooiland binnen is, maakt de makelaar een afspraak met u voor de eindinspectie. Bij deze inspectie loopt u samen met de makelaar de woning door om te controleren of de woning is opgeleverd zoals u overeengekomen bent. De meterstanden worden genoteerd.

Gefeliciteerd, u bent nu eigenaar van een woning!

Woning kopen

  • Krijg ik als huurder een korting op de koopprijs?

    We bieden onze huurders tot 1 januari 2018 de mogelijkheid de aangeboden huurwoning met 10% korting te kopen. Voorwaarden hiervoor zijn dat u minimaal één jaar huurder bent van Mooiland en dat u dit jaar nog eigenaar wordt van de woning. De kortingsregeling van 10% stopt per  1 januari 2018.

  • Ik wil een woning kopen. Wat is de vervolgprocedure?

    Mooiland maakt een koopovereenkomst op. De overeenkomst wordt puntsgewijs met u doorgenomen en toegelicht. Deze wordt door u en Mooiland getekend. De notaris ontvangt een afschrift van deze overeenkomst. Aan de hand hiervan stelt de notaris een akte van levering op voor de overdracht van de woning. De notaris maakt een afspraak met u voor de overdracht. 

  • Welke bijkomende kosten kan ik verwachten bij het kopen van een woning?

    Bij het kopen van de woning moet u rekening houden met bijkomende kosten van circa 6% bovenop de prijs van de woning.