Recente specificatie loon of uitkering

Mogelijk is uw inkomen aanzienlijk gedaald of gestegen ten opzichte van het bedrag dat staat op uw belastingaanslag of verklaring geregistreerd inkomen. Bijvoorbeeld door pensioen, ontslag, scheiding of nieuwe
baan. Dan is het misschien mogelijk dat u met uw actuele huishoudinkomen wel in aanmerking komt voor een
aangeboden woning.