Inkomensgegevens

De overheid verplicht alle woningcorporaties om hun vrijgekomen woningen (inclusief nieuwbouw) met een kale huur tot en met € 720,42 passend toe te wijzen. Om dit uit te voeren heeft Mooiland uw inkomensgegevens nodig om de door u geaccepteerde woning toe te wijzen.

Om te toetsen of uw huishouden voldoet aan de toewijzingsnorm, controleert Mooiland uw inkomen.

Inkomensgegevens opvragen

Mooiland heeft de juiste inkomensgegevens van uw hele huishouden nodig. Hieronder valt het inkomen van de huurder(s) en alle meerderjarige medebewoners, uitgezonderd kinderen. Per meeverhuizend persoon hebben wij nodig een:

  • Voorlopige of definitieve belastingaanslag
    Als u jaarlijks aangifte doet bij de Belastingdienst ontvangt u een belastingaanslag. Deze heeft u waarschijnlijk al in huis. U hoeft alleen de meest recente belastingaanslag te kopiëren. Heeft u samen met uw fiscaal partner aangifte gedaan? Let er dan op dat het inkomen van beide personen apart op de aanslag moet staan.

of

  • Verklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst
    Heeft u geen voorlopige of definitieve belastingaanslag? Dan moet u een verklaring geregistreerd inkomen opvragen bij de Belastingdienst. De verklaring vraagt u gratis aan via de BelastingTelefoon: 0800 0543. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft.

U kunt ook zelf uw inkomensverklaring downloaden via Mijn Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw persoonlijke Digid nodig. 

Let op! Kunt u de inkomensgegevens niet op tijd overhandigen, dan krijgt u de woning niet toegewezen en wordt deze aan de volgende kandidaat aangeboden.

inkomensgegevens