Bezichtigen

Heeft u gereageerd op een woning en staat u bovenaan de kandidatenlijst? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een (groeps)bezichtiging van de woning. Bent u ingelogd op deze website, dan kunt u zien op welke plaats u precies op de kandidatenlijst staat.

Bezichtigen van de woning

Per e-mail ontvangt u van ons een uitnodiging met de datum en het tijdstip van de (groeps)bezichtiging. Het is verstandig om op tijd aanwezig te zijn bij de (groeps)bezichtiging. U kunt maximaal één persoon meenemen. We horen graag of u wel of niet aanwezig bent bij de bezichtiging. Via de link in de e-mail kunt u doorgeven of u wel of niet aanwezig bent. Reageert u niet, dan kunt u drie maanden lang niet reageren op woningen van Mooiland.

Accepteren

Wilt u de woning accepteren? Dan ontvangen wij graag de dag na de bezichtiging vóór 12.00 uur de onderstaande documenten via accepteren@mooiland.nl. Het is belangrijk dat u de gevraagde documenten compleet bij ons aanlevert. Als er documenten ontbreken of als zaken onvolledig zijn ingevuld, komt u niet in aanmerking voor de woning. Er is geen mogelijkheid om de gevraagde documenten later in te leveren.

De documenten die wij graag van u ontvangen:

1. Kopie inkomensgegevens van de Belastingdienst
Stuur dit mee van alle meeverhuizende personen, met uitzondering van meeverhuizende kinderen
2. Kopie recente specificatie van loon of uitkering
3. Kopie verhuurdersverklaring(en)/ koopovereenkomst van de laatste drie jaren
Stuur dit mee van alle meeverhuizende personen
4. Kopie historisch uittreksel woonverleden van uw gemeente 
Stuur dit mee van alle meeverhuizende personen, met uitzondering van meeverhuizende kinderen
5. Reactieformulier en formulier gegevens aanvrager, met handtekening(en)

Wij gebruiken de door u aangeleverde documenten uitsluitend voor deze woning. Bij een volgende woning vragen wij u alle gegevens opnieuw aan te leveren.

Aanbod onder voorbehoud van passend toewijzen en woonverleden

Woningen worden altijd onder voorbehoud aangeboden. Het inkomen van uw huishouden, huishoudgrootte en onder meer uw leeftijd bepalen of u definitief in aanmerking komt voor de woning. Meer informatie vindt u hier. Reageerde u op een woning via een regionale woonruimtebemiddeling website? Dan vindt u de regels op die website.